Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zickzack Instruerande text

Skapad 2016-06-08 14:55 i Hovhultsskolan Uddevalla
Zickzack skrivrummet instruerande text.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska få lära dig att skriva en tydlig och enkel instruktion. 

Innehåll

Syfte och förmågor

 
Kommunikativ förmåga - formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Begreppsförståelse - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Metakognitiv förmåga - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer/välja och använda språkliga strategier

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt och metod

Vi ska arbeta med Zickzack-boken i fyra olika steg. Vi kommer arbeta med lösa stenciler samt praktiska uppdrag utifrån instruktioner. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vi kan arbeta i grupp.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga

Kommunikativ förmåga - hur du formulerar och kommunicerar i tal och skrift


Begreppsförståelse - att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att skriva en instruerande text


Metakognitiv förmåga - att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Och att du kan välja och använda språkliga strategier på rätt sätt

 

Dessa saker kommer bedömas:

- Rubrik
- Listan
- Arbetsgången
- Språket
- Bilderna

Dokumentation

När de fyra stegen är färdiga kommer du att få skriva en egen instruerande text där du ska uppfylla bedömningskriterierna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: