Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zickzack Argumenterande texter

Skapad 2016-06-08 15:41 i Hovhultsskolan Uddevalla
Zickzack skrivrummet argumenterande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska få lära dig att skriva en argumenterande text.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga: Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Kommunikativ förmåga : formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Begreppsförståelse: anpassa språket efter olika syften , mottagare och sammanhang.

Metakognitiv förmåga: urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer/ Välja och använda språkliga strategier(SVA).

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centrala innehåll

Koppla till ämnets (ämnenas) centrala innehåll.

 • koppla till ämnets centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer arbeta med Zickzack-boken i fyra olika steg och lösa stenciler tillsammans.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analysförmåga: Läsa och analysera texter för olika syften såsom reklam.

Kommunikativ förmåga : Du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Begreppsförståelse: Du anpassar ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Metakognitiv förmåga: Du kan urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Du kan välja och använda språkliga strategier(SVA).

Det ska finnas med:

 • Varans namn och bild
 • finns det med överdrifter, kuponger eller berömda personer
 • alliteration

Dokumentation

När de fyra stegen är färdiga kommer du att få skriva en egen argumenterande text i form av en annons, där du uppfyller bedömningskriterierna som du kan läsa om ovanför.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: