Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zickzack Förklarande texter

Skapad 2016-06-08 15:49 i Hovhultsskolan Uddevalla
Zickzack skrivrummet förklarande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Du ska få lära dig att skriva en förklarande text.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga: Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Kommunikativ förmåga : formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Informationshantering: söka information från olika källor och värdera dessa.

Begreppsförståelse: anpassa språket efter olika syften , mottagare och sammanhang.

Metakognitiv förmåga: urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer/ Välja och använda språkliga strategier(SVA).

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer att arbeta med Zickzack-boken i fyra olika steg och tillhörande lösa stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga: Läsa och analysera texter för olika syften inför skapandet av en egen reklam.

Kommunikativ förmåga : Du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Informationshantering: söka information från olika källor och värdera dessa för att omsätta detta till det egna arbetet.

Begreppsförståelse: Du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang för att lyckas med din reklam.

Metakognitiv förmåga: Du kan urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Du ska även kunna välja och använda språkliga strategier(SVA).

 

Dokumentation

När de fyra stegen är färdiga kommer du att få skriva en egen förklarande text där du uppfyller bedömningskriterierna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: