Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B kapitel 6 och 7

Skapad 2016-06-08 17:20 i Irstaskolan Västerås Stad
I de här två kapitlen kommer du att få arbeta med tid, beräkna tidsskillnader och temperaturer, samt addition och subtraktion av högre tal.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

läsa och skriva datum på olika sätt

avläsa klockan digital och analog 

räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

avläsa termometrar

 

I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000

avrunda stora tal

använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att arbeta med MatteBorgen 4B

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken och med problemlösningsuppgifter både enskilt och gemensamt.

Efter varje kapitel gör du en diagnos.

För att fördjupa dina kunskaper i matematik behöver du:

Arbeta vidare med det röda spåret i matteboken

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma:

hur du klarar dina uppgifter i matteboken och på diagnosen.

att du är delaktig i våra gemensamma diskussioner och problemlösningsuppgifter.

avslutande matteprov på de båda kapitlen.

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kapitel 6 och 7

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kapitel 6
Att använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan med vuxenstöd använda och jämföra några av enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du är säker på att använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund samt kan använda dig av det vid mer utmanande uppgifter.
Läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Du kan läsa och skriva datum på minst ett sätt.
Du kan läsa och skriva datum på två olika sätt
Du kan med säkerhet läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Avläsa digital och analog tid samt räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan avläsa analog och digital tid. Du kan med vuxens hjälp räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan avläsa digital samt analog tid på ett korrekt sätt samt räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du visar stor säkerhet då du räknar ut skillnaden i tid mellan två klockslag analog eller digital tid.
Avläsa termometer
Du kan med hjälp avläsa en termometer.
Du kan avläsa termometer samt beräkna temperatur då den sjunker eller stiger.
Du visar stor säkerhet då du avläser en termometer samt beräknar temperaturskillnader.
Kapitel 7
Avrunda
Du kan med viss hjälp avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
Du kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Du visar stor säkerhet då du avrundar till närmaste tiotal, hundratal och tusental
Additionsalgoritm samt huvudräkningsstrategi för att addera tal som 1394+7
Du förstår hur additionsalgoritmen fungerar och kan använda dig av den då du löser uppgifter.
Du behärskar additionsalgoritmen samt huvudräkningsstrategi för att addera tal som 1394+7.
Du visar stor säkerhet då du använder additionsalgoritm samt huvudräkningsstrategier för att addera tal som 1394+7
Subtraktionssalgoritm samt huvudräkningsstrategi för att subtrahera tal som 8001-7998
Du förstår hur subtraktionsalgoritmen fungerar och kan använda dig av den då du löser uppgifter.
Du behärskar subtraktionsalgoritmen samt huvudräkningsstrategi för att subtrahera tal som 8001-7998.
Du visar stor säkerhet då du använder subtraktionsalgoritm samt huvudräkningsstrategier för att subtrahera tal som 8001-7998.
Addtion och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösnings-uppgifter
Du kan med viss vägledning använda addtion och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter.
Du kan använda addtion och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter.
Du kan med god säkerhet använda addtion och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: