Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla

Skapad 2016-06-08 19:28 i Hällaryds skola Karlshamn
Förstå hur värme sprider sig och förhållandet mellan varm och kallt luft.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik

I avsnittet ska vi undersöka vattnets och luftens egenskaper genom olika laborationer. Vi ska även skapa en förståelse för partiklars olika rörelser i fast form, flytande form och gasform.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet får du lära dig:

 • Att värme sprider sig genom ledning, strömning och strålning. Du ska även kunna ge något konkret exempel på hur detta går till.
 • Att alla ämnen består av partiklar (atomer och molekyler).
 • Att partiklarna kan finnas i fast form, flytande form och gasform och hur partiklarna beter sig i de olika formerna.
 • Orden vi använder när ämnena övergår från en form till en annan (smältning, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa).
 • Vattnets fryspunkt och kokpunkt.
 • Lite om Anders Celsius påverkan på hur vi mäter temperatur i Sverige.
 • Att föremål som är varmare än sin omgivning delar med sig av värmen tills föremålet och omgivningen har samma temperatur eller tvärt om.
 • Att varm luft stiger i kall luft.
 • Hur isolering fungerar, både för att stänga ute kyla, men även för att hålla kvar värme i t.ex en termos.

 

Begrepp att kunna:

 • Strömning, strålning och ledning
 • Partikelmodellen, atom, molekyl
 • Smälta, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa
 • Fast form, flytande form, gasform
 • Temperatur
 • Isolering

Arbetssätt / Undervisning

 • Ni ska få genomföra egna laborationer och skriva laborationrapporter. Ni ska även få titta på någon laboration som vi gör gemensamt.
 • Vi ska jobba tillsammans med texterna i boken. Ni ska även få enskilda uppgifter till texterna att jobba med.
 • Vi ska titta på någon film.
 • Vi ska även i grupp diskutera olika problemställningar och försöka komma fram till slutsatser genom de kunskaper ni tillgodosett er.

Bedömning / Dokumentation

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och vid muntliga läxförhör.
 • Vid laborationer genom att våga sätta upp en hypotes och sedan genomföra laborationen och komma fram till en slutsats.
 • Vid skriftliga uppgifter och test.
 • Genom att skriva tydliga laborationsrapporter.

Matriser

Fy Ke

Betygsmatris i fysik och kemi

På väg
E
C
A
Samtala och diskutera
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information & anpassa framställning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Energins källor, användning, flöde
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energin är oförstörbar.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energin är oförstörbar.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energin är oförstörbar.
Upptäckter
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.

Fy Ke

På väg
E
C
A
Kemiska sammanhang
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft & vatten, fotosyntes & förbränning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: