Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansprogram vt 2016 åk 4

Skapad 2016-06-08 21:34 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Äntligen är det dags för ett nytt dansmoment! I detta arbetsområde kommer du få möjligheten att prova på rörelse i form av att tillsammans med dina klasskamrater sätta samman ett rörelseprogram till musik där den kreativa friheten kommer vara stor!

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • utveckla er förmåga att röra er i takt till musik.
 • utveckla er samarbetsförmåga.
 • utveckla rörelseglädje.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt & rytm till musiken.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Arbetssätt

Vi inleder arbetsområdet med att tillsammans gå igenom vilka möjligheter det finns till att bygga upp programmet, vikten av att samarbeta väl och effektivt använda tiden.

Efter den gemensamma genomgången så kommer ni att i mindre grupper sätta ihop ert program till en musikslinga som repeteras kontinuerligt. Dansprogrammet ska ha ett huvudfokus på takt/rytm och ska innefatta någon synkroniserad grupprörelser men får även innehålla individuella nummer.

Efter att ni har satt ihop ett program och tränat på detta så kommer ni avslutningsvis att redovisa programmet, antingen inför klassen eller 

Matriser

Idh
Dansprogram ht 2016 Åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du klarar av att utföra några av de olika stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en viss säkerhet vid stegövergångar men har svårt att bibehålla takten.
Du klarar av att utföra merparten av stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en relativt stor säkerhet vid stegövergångar och klarar oftast av att byta steg utan att tappa takten.
Du klarar av att utföra samtliga steg i takt/rytm till musiken. Du visar upp en stor säkerhet vid stegövergångar och utför dessa utan att tappa takten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: