Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor

Skapad 2016-06-08 21:38 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med olika typer av kartor, vad de kan användas till och vilka olika typer av kartor man kan stöta på.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Olika typer av kartor används till olika typer av ändamål. Vi kommer att titta närmare på kartor och dess funktioner.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Arbetssätt

 

 •  Du kommer att få bli en kartritare där du skall rita olika slags kartor
 •  Du kommer att få följa en karta och leta efter markerade plaster
 • Vi kommer att titta närmare på Sverigekartan och se hur Sveriges land ser ut
 • Du kommer även att träna på väderstreck.
 • Vi kommer tillsammans diskutera och prata om olika slags kartor och vad de är till för
 • Du kommer få svara på frågor om kartor
 • Du kommer få skriva en enklare text om Sverigekartan

 

 

Bedömning mot kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser

SO
Kartor

Rubrik 1

Nivå 1
Påväg att nå godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper årskurs 1
Du vet vad en karta är och vad den kan användas till
Du vet att det finns olika slags kartor med olika syften
Du känner till de fyra väderstrecken och dess riktning
Du har en uppfattning om hur Sverige ser ut och vilka dess grannländer är
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: