Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel och kommunikation

Skapad 2016-06-09 09:22 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas till sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: 

Efter våra överenskommelser med vårdnadshavare har vi ett mål att stärka det sociala samspelet.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Träna förmågan att tala inför grupp, träna förmågan att argumentera för sin sak,

träna att ge och ta plats i samtalet (turtagning).

Tillvägagångssätt: Genom olika diskussioner kring böcker, bilder och språk i samlingar.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Antal barn: 7 st

Projektledare: 1 st pedagog

Vi har sett att sju barn har behov av att stärka förmågan att kommunicera i grupp. En pedagog kommer att arbeta med de här barnen under ett par månader. 

Förberedelser:

Ta fram material såsom böcker, bilder, pennor och papper. 

Aktiviteter:

Tillvägagångssätt: Genom olika diskussioner kring böcker, bilder och språk i samlingar.

 

Efterarbete:

Efterarbete pedagogiska dokumentationer och barnen tittar på vad vi gjort och därigenom lyssna på barnen och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: