Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testexempel Ämnesplanering engelska Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-06-09 10:21 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Engelska/tala, årskurs 5, ht16
Grundskola 5 Engelska

Vi ska jobba med att bli bättre på att tala engelska.

Innehåll

Syfte

Du ska bli bättre på förstå talad engelska

Du ska bli bättre på att formulera dig på engelska och göra dig förstådd

Du ska bli bättre på att hitta sätt som gör dig säkrare på att använda språket på ett bra sätt

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi ska träna på att:

-ge instruktioner

-göra presentationer

-prata och träna i mindre grupper (samtal)

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att jobba och träna i helklass, i mindre grupper och i par.

Det här kommer vi att bedöma:

 Hur väl du förstår och kan uttrycka tydligt, talad engelska.

 Hur du förbättrar din kommunikation när det uppstår problem.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: