Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5

Skapad 2016-06-09 14:16 i Storvretaskolan Uppsala
Ekosystem i vattnet.
Grundskola 5 Biologi

Under detta arbetsområdet:

Du kommer att lära dig om ekosystemet i vattnet, fiskar, insekter, alger, näringskedjor och näringsvävar.

Du kommer att få dissekera en fisk och kolla vilka delar som finns inuti.

Du kommer även att göra en exkursion till närliggande ån i Storvreta där du kommer att leta efter olika insekter.

 

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Konkretisering av kunskapskraven

 

Efter avslutat arbete ska du kunna:

-känna till hur en fisk är uppbyggd och kunna nämna några delar och deras funktion.

-känna till några ord och begrepp som: signalera, kamouflage, lek, grumlig, befruktas,fortplantning, ruva, växelvarm, durkslag, balja, håv, bestämningsnyckel, nedbrytare, snabel.

-känna till några vanligt förekommande insekter från närområdet/Ån i Storvreta.

-känna till hur man sorterar insekter.

-vad en alg är för något.

-rita och beskriva hur en näringskedja/näringsväv ser ut och fungerar.

Undervisning och bedömning

 

Vi kommer att arbeta med boken om "Biologi " och frågor till texterna/arbetsblad.

Vi kommer titta på olika filmer som behandlar detta ämne. www.Sli.se samt www.Ur.se 

Vi kommer göra en exkursion där vi samlar insekter samt dissekera en fisk.

Vi kommer använda insektsboken för att kolla vad det är för insekt man har hittat.

Eleverna dokumenterar och redovisar sin dokumentation.

 

Bedömning kommer att ske:

-skriftligt kunskapstest.

-aktivt deltagande på lektionerna.

-Presentera sin dokumentation av fältstudien och dissektionen.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: