👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 9: Nationellt prov

Skapad 2016-06-10 09:08 i Almåsskolan Mölndals Stad
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Svenska

Under läsåret 2017/18 genomförs nationella prov i svenska för alla elever i år 9. Provet består av tre delprov varav ett är muntligt och de övriga två är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Här redovisas betyg för de olika delproven i de nationella proven år 9 i svenska.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven
Delprov A - Tala

Delprov B - Läsa

Delprov C - Skriva

Matriser

Sv
Svenska Nationella prov år 9 - Delprovsbetyg

Delprov A
Tala
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov B
Läsa
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov C
Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A