Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 5 Ljud och ljus

Skapad 2016-06-10 09:38 i Storvretaskolan Uppsala
Här kommer vi arbeta med ljud och ljus, väder, seriekopplingar, energikällor och solsystemets påverkan på oss.
Grundskola 5 Fysik

Under detta arbetsområde kommer du att arbeta med:

-väderfenomen, vindtemperatur, lufttryck, mätningar och mätinstrument

-energikällor och dess miljöpåverkan.

- parallellkopplingar och seriekopplingar med lampor och batterier.

-energiflöden och isolatorer.

-ljud och ljus.

-solsystemets påverkan på oss och hur det fungerar. Månen, tidvatten.

-systematiska undersökningar med dokumentation.

-tolka och granska av information.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Konkretisering av kunskapskraven

 

Efter avslutat arbete ska du känna till:

-hur man mäter vind, temperatur och lufttryck.

- olika energikällor och hur de påverkar oss människor.

- kunna göra en enkel parallellkoppling och seriekoppling.

-känna till energiflöden och isolatorer.

-kunna hur ljud och ljus fungerar.

- känna till hur solsystemet påverkar oss och hur det fungerar.

-kunna göra systematiska undersökningar och enkla dokumentationer.

-tolka och granska information.

Undervisning och bedömning

 

Vi kommer att arbeta med boken om Fysik och Kemi och arbetsblad kring detta arbetsområde.

Vi kommer göra systematiska undersökningar av temperatur , ljud och ljus och enkla dokumentationer.

Vi kommer se olika små filmer från www.sli.se  samt www.ur.se som hör till detta område.

Vi kommer göra parallellkopplingar och seriekopplingar.

 

Bedömningen kommer att ske av:

-elevens dokumentation samt elevens arbete(kopplingar)

- eleven ska kunna presentera sitt arbete och förklara hur man har gått till väga.

- aktivt deltagande under lektionerna.

 

-

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: