Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och orientering ht 2016

Skapad 2016-06-10 13:28 i Sörviks skola Ludvika
Planering för orientering och friluftsliv ht 16
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Från v 37 börjar vi att jobba med orientering i olika former både i skolområdet och i närmiljön vi kommer även att arbeta med frilufsliv där vi kommer att vistas i skogen och vid lägerplatser.

Innehåll

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur du deltar i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 •  Hur förhåller du dig till rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Vilken säkerhet du visar när du orienterar i bekanta miljöer, med hjälp av kartor?
 • Hur deltar du i utevistelse, orientering?
 • Hur anpassar du dina rörelser i olika miljöer?
 • Hur värderar och bedömer du dina egna kunskaper i orientering?

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att rita och måla karttecken och prata om kartans färger.
 • Vi går igenom och övar att hålla kartan rätt efter verkligheten. Vi lär oss passa kartan och pratar om vädersträcken.
 • Vi tränar att läsa och följa kartan genom att göra olika orinteringsövningar; kartminnesövning, enkel  stjärnorientering(en och två kontroller på kartan)  en enkel bana med flera kontroller i närmiljö.
 • Kontinuerligt övar vi också på karttecken.
 • Du kommer att få röra dig i närmiljön och olika skogsområden i skolans närhet.
 • Samtala om vägval, hur det gick, kan man göra på något annat sätt mm
 • Allemansrätt i teori och praktik
 • Friluftsliv testar vi på olika praktiska moment med allemansrätten i åtanke

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få förståelse för hur en karta är uppbyggd.
Du ska få lära dig karttecken och kartans färger.
Du ska få träna och lära dig att hålla kartan rätt efter verkligheten=passa kartan.
Du ska få träna och lära dig att läsa kartan och följa säkra"ledstänger" på kartan.
Du ska få träna och lära dig att hitta till olika kontrollpunkter i närområdet och i skogen, med kartans hjälp.
Du ska få röra dig i olika utemiljöer.

Hur du får visa vad du kan:

 • Praktiskt genomförande, stjärnorientering, banorientering mm
 • Skriftlig uppgift
 • Aktivt deltagande i diskussioner

Matriser

Idh
Matris Friluftsliv och orientering

Friluftsliv och orientering

 • Idh  4-6   Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6   Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Friluftsliv
Elevens förmåga att delta i olika friluftsaktiviteter.
Har ej deltagit/behöver utvecklas vidare.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Elevens förmåga att orientera med hjälp av karta och kompass.
Har ej deltagit/behöver utvecklas vidare.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: