👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-06-10 14:23 i Ljungviksskolan Lerum
Kunskapskraven som gäller i åk 3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Här skiver du en kort inledning till området (exempelvis stora frågor).

Innehåll

Syfte

Här beskriver du syftet med arbetet. Vilka förmågor vi ska arbeta med.

Här kopplar du de gröna prickarna i läroplanen.

Exempel:
I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Konkretisering av det centrala innehållet. Här beskriver du ämnesinnehållet för området. Beskriv så att eleven förstår.

Här kopplar du de lila kvadraterna.

Exempelvis:
Du ska lära dig:
- skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
-
nya viktiga begrepp såsom glaciär, gejser, fjord, export, import.

 

Undervisning/Metoder

Här skriver ni innehållet i undervisningen och vilka metoder som används i undervisningen:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
m.fl.

Bedömning och redovisning

Här ska ni beskriva när och hur ni bedömer eleven.

Exempel:

muntlig redovisning av...
skriftlig redovisning/test på området
diskussioner
praktiskt genomförande av...
m.fl.

Matriser

Ma
Matematikens kunskapskrav i åk 3

Välja och använda strategi
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Omdömen
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Symboler
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material.
Relatera till begrepp
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Tal i bråkform
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Geometriska begrepp
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relation.
Proportionella samband
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Huvudräkning
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområdet.
Skriftliga räknemetoder
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Likheter
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Avbilda
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Mäta, jämföra och uppskatta
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Uttrycksformer
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Tabeller & diagram
Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Resonemang
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang och val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slupmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.