Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Ekvationer - Mönster

Skapad 2016-06-11 09:56 i Alsike skola Knivsta
Kapitel 1 Eldorado
Grundskola 5 Matematik

I det här området ska du få lära dig och öva på att räkna med hjälp av bokstäver, samt fortsätta mönster i talföljder, både med tal och i bilder.
Eldorado kapitel 1

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Efter avslutat arbetsområde ska du:

-kunna skilja på numeriska och algebraiska uttryck.
-kunna skriva egna uttryck.
-använda parentes i enkla uttryck.
-förenkla uttryck.

-veta om ett uttryck är lika, eller olika.
-lösa enkla ekvationer.
-skriva egna enkla ekvationer.

-bestämma regler i enkla talföljder och kunna fortsätta dessa.
- fortsätta enkla talföljder med givna regler med två räkneoperationer.
-beskriva, lägga och rita fler figurer i ett växlande mönster.
-veta att bokstaven n kan representera en valfri figur i ett växande mönster.

Matriser

Ma
Bedömning - Algebra, ekvationer och mönster

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
Du kan använda begreppen: algebra, uttryck, ekvation och likhet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begreppen: algebra, uttryck, ekvation och likhet på ett fungerande sätt.
Du kan använda begreppen: algebra, uttryck, ekvation och likhet på ett väl fungerande sätt.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda strategier och metoder
Du vet hur ett mönster är uppbyggt och kan med hjälp fortsätta mönstret.
Du vet hur ett mönster är uppbyggt och kan fortsätta mönstret på ett fungerande sätt.
Du vet hur ett mönster är uppbyggt och kan fortsätta mönstret på ett väl fungerande sätt.
Göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav tex 3 + x och börjar med hjälp kunna göra enkla beräkningar.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav tex 3 + x och kan göra enkla beräkningar på ett fungerande sätt.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav tex 3 + x och kan göra beräkningar på ett väl fungerande sätt.

Föra och följa matematiska resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan förklara vad en ekvation är och vet hur ekvation kan lösas.
Du kan förklara vad en ekvation är och kan lösa den på ett fungerande sätt.
Du kan förklara vad en ekvation är och har strategier för hur den kan lösas på ett välfungerande sätt.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra för tillvägagångssättet
Du börjar kunna förklara hur du löser ekvationer.
Du kan på ett fungerande sätt förklara hur du löser ekvationer.
Du kan på ett väl fungerande sätt förklara hur du löser ekvationer.
Använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
Du börjar kunna fortsätta att på egen hand bygga ett mönster.
Du kan fortsätta bygga ett mönster på ett fungerande sätt.
Du kan fortsätta bygga ett mönster på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: