Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik år 1 VT 2016

Skapad 2016-06-11 13:15 i Holms skola Halmstad
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Eleven skall träna på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Eleven skall använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av målen- samt val av innehåll

 • Räkna addition och subtraktion mellan talen 0-20.
 • Arbeta med talen 0-100.
 • Mäta med måttenheterna meter och centimeter.
 • Träna klockans halva timmar.
 • Arbeta med mönster.
 • Arbeta med termometer.
 • Gemensamma diskussioner, laborationer och räkning enskilt.

Bedömning

Målet är uppnått när eleven:

 • kan skriva talen upp till 100.
 • har automatiserat " lilla plus".
 • kan räkna "lilla minus" - ha taluppfattningen.
 • kan ordningstalen 0-10.
 • kan muntligt förklara sina tankar när eleven räknar.
 • kan udda/jämna tal 0-10.
 • kan fortsätta på ett mönster.
 • kan klockan hel och halv.
 • kan mäta meter och centimeter.
 • kan läsa av en termometer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: