Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i teknik årskurs 2 HT 2015 och VT 2016

Skapad 2016-06-12 10:15 i Holms skola Halmstad
Grundskola 2 Teknik
...

Innehåll

Syfte- långsiktiga mål

Undervisningen i teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Konkretiserande av målen

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • bygga en egen konstruktion där eleven själv har fått använda en enkel mekanism.
 • känna till några av våra vardagliga föremål samt varför och hur de har tillverkats.
 • känna till hur vardagliga föremål har utvecklats och förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: