Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Tid år 4 vt-16

Skapad 2016-06-12 17:42 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområdet "Tid" kommer att handla om: - almanackan (tidsenheter, läsa av almanackan, skriva datum) - klockan (klockslag -analogt och digitalt, tidsenheterna) - tidsskillnad (beräkna tidsskillnader mellan olika klockslag)
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

  • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt Innehåll:

Mål

Mål med arbetsområdet:

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om:

- att förstå och använda de aktuella orden och begreppen

- att avläsa och skriva datum på olika sätt

- att jämföra, uppskatta och mäta tid

- att omvandla tidsenheter

- att avläsa och skriva klockslag, både analogt och digitalt

- att beräkna tidsskillnad

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, diskutera och resonera i grupp.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:

-  varva gemensamma samtal och genomgångar av de olika begreppen med arbete enskilt och i olika grupperingar.

- träna på att jämföra, uppskatta och mäta tid genom att göra olika aktiviteter som t ex sätt dig när du uppskattar att det gått 2 min. Därefter resonerar vi kring olika strategier innan vi gör om övningen igen.

- träna oss på att göra enhetsomvandlingar mellan olika tidsenheter (185 s = 3 min 5 s, ett och ett halvt år = 18 månader...)

- träna oss på att avläsa information i en almanacka som t ex flaggdagar, helgdagar, veckodagar, namnsdagar, nummer på veckorna, hela veckor ...

- träna oss på att beräkna tidsskillnader, genom att  lyfta och lära oss olika strategier för att hitta lämpliga metoder att använda vid beräkning och sedan träna med hjälp av bl a små analoga klockor. Träningen kommer att ske gemensamt, parvis och individuellt. vi kommer också att träna på hur man visar sin lösning.

- använda oss av olika lathundar, i vilka begreppen förklaras och olika strategier som man kan använda sig av belyses och sammanfattas.

- även arbeta med individuellträning med hjälp av t ex arbetsblad till "Koll på matematik" och olika arbetsblad som t ex tränar på att läsa av en almanacka, beräkna tidsskillnader. 

 

Aktuella ord och begrepp:

tidsenheter, sekund(s), minut(min), timme (h), dygn, vecka, månad, år, skottår, skottdagen, månaderna (januari, februari ...), timvisare, minutvisare, analog tid, digital tid, tidsskillnad, veckodag, senare, tidigare, datum ...   

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

- förstå och använda de aktuella orden och begreppen

- att avläsa och skriva datum

- att jämföra, uppskatta och mäta tid

- att omvandla tidsenheter

- att avläsa och skriva klockslag, både analogt och digitalt

- att beräkna tidsskillnad

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: