Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål terminsplanering Vietnamesiska HT-2016

Skapad 2016-06-13 08:26 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål (Vietnamesiska)
Grundskola 1 – 3 Modersmål
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • Att kunna förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Att kunna skriva olika typer av texter om välbekanta ämnen.
 • Att använda skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Att kunna anpassa språket efter mottagare/syfte/sammanhang i tal ock skrift.
 • Att kunna använda uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Att kunna använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Att kunna läsa och förstå berättande och förklarande texter för barn i form av bilderböcker, sagor och myter från olika tider och böcker med anknytning till vietnamesiska traditioner.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden, bl.a. att:

 • jobba både skriftligt och muntligt med berättande och förklarande texter, barnböcker, sagor och myter som har anknytning till vietnamesiska traditioner, historiska figurer och företeelser. 
 • jobba med vietnamesiska skrivteckens form och ljud och göra jämförelser med svenska. 
 • träna på att skriva språket på ett korrekt sätt och skriftligt skapa meningar, skriva olika typer av texter om ämnen som har gåtts igenom under lektion. 

 • Utöka ordförråd genom spel, lek och bilder för att sedan kunna skriva och använda orden på ett korrekt sätt, både grammatiks- och sammanhangsmässigt. 
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • använda ord och begrepp för att samtala och uttrycka känslor samt åsikter.
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på uttal, satsmelodi och betoning 
 • jobba med rim, ramsor och gåtor ur språkets tradition. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: