Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 2

Skapad 2016-06-13 09:06 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer i år 2 möta alla fyra räknesätt och det som är nytt är multiplikation och division.
Grundskola 2 Matematik

Det här året kommer ni bl.a att få lära er multiplikation. Om jag hämtar 2 pennor 3 gånger. Hur många pennor har jag då? 3x2=

Innehåll

Syfte - Varför?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll - Vad?

- Kunna använda addition och subtraktion inom talområdet 1-100

- Veta vad talen står för (antal) och kunna dela upp dem.

- Kunna ordningstalen (första, andra, tredje...)

- Kunna räkna i huvudet inom talområde 1-20.

- Veta vad likhetstecknet (=) betyder.

- Kunna fortsätta på enkla mönster och talföljder.

- Kunna rita, känna igen och beskriva några vanliga geometriska figurer (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel).

- Kunna vanliga lägesord (på, under, över, i osv.).

- Kunna klockan, och veta att en minut är 60 sekunder, och en timme är 60 minuter.

- Kunna göra och förstå enkla diagram och tabeller.

- Kunna dubbelt och hälften.

- Kunna lösa enkla problem.

- Kunna prata om vardagliga händelser med matematikspråk.

- Kunna de fyra räknesätten.

Undervisningens innehåll - Hur?

Du kommer att arbeta i din arbetsbok där du tränar de fyra räknesätten, mätning, sortering, taluppfattning, symboler och mönster.

Du kommer att spela olika spel tillsammans med en kompis för att träna olika matematiska färdigheter.

Du kommer att få arbeta med laborativt material för att inhämta kunskap.

Du kommer att få arbeta med problemlösning enskilt och tillsammans med kompisar där ni bl.a tränar er i hur man för matematiska resonemang.

 

Matriser

Ma
LPP år 2, Södertälje Friskola

Kan bra.
Kan bra med hjälp av vuxen.
Behöver träna mer.
Ej slutfört.
- Kunna använda addition och subtraktion inom talområdet 1-20.
- Veta vad talen står för (antal) och kunna dela upp dem.
- Kunna ordningstalen (första, andra, tredje...)
- Kunna räkna i huvudet inom talområde 1-20.
- Veta vad likhetstecknet (=) betyder.
- Kunna fortsätta på enkla mönster och talföljder.
- Kunna rita, känna igen och beskriva några vanliga geometriska figurer (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel).
- Kunna vanliga lägesord (på, under, över, i osv.).
- Kunna klockan, och veta att en minut är 60 sekunder, och en timme är 60 minuter.
- Kunna göra och förstå enkla diagram och tabeller.
- Kunna dubbelt och hälften.
- Kunna lösa enkla problem.
- Kunna prata om vardagliga händelser med matematikspråk.
- Kunna de fyra räknesätten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: