Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 2 Södertälje Friskola

Skapad 2016-06-13 09:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
VI lär vidare om vårt samhälle och om vår omvärld.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är SO? SO är ett gemensamt namn för samhällskunskap, religion, geografi och historia. I geografi lär du dig om olika länder och platser Historia handlar om hu det var förr i tiden. När var förr i tiden? Det kan faktiskt vara när din mamma var liten, men också när det gick stora dinosaurier på jorden, för flera miljoner år sedan. I samhällskunskap får du lära dig om samhället, där du bor. I ett samhälle finns det skolor, affärer, centrum, arbetsplatser, polis, sjukhus och mycket annat. I religion läser du om vad människor tror på. Det kan vara gudar. Det kan vara något annat.

Innehåll

Syfte - Varför?

- Analysera hur samspelet mellan människor och samhället är olika i olika länder.

- Reflektera över viktiga frågor i livet och om sin egen identitet.

- Resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar.

- Reflektera över mänskliga rättigheter och vad demokrati innebär.

- Resonera kring trafikregler.

 

Vi övar dessa förmågor:

* Analysera (beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra för - och nackdelar)

* Kommunicera (samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, refogöra, formulera, resonera och redovisa)

* Procedurförmågan  (söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors användbarhet och trovärdighet)

* Begreppslig förmåga (Förstå innebörden av begrepp, relatera begreppen till varandra och använda dem i olika/nya sammanhang

* Metakognitiv förmåga (tolka, ha omdömen om, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva, lösa problem med viss anpassning till en viss situation, ett syfte eller sammanhang)

 

 

Vad?

Höstterminen:

- Ekonomi - Vad är pengar och hur använder vi dem?

- Religioner och tro ; Kristendomen, Islam och Judendom

- Mänskliga rättigheter

 

Vårterminen:

- Trafik och regler

- Var bor och arbetar vi?

- Flytt

- Världsdelar - Karta, jordglob, väderstreck 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att lära genom både praktisk och teori, läromedel och filmer.

Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

Vi jobbar med olika läromedel och med erfarenheter från vardagslivet och naturen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: