Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering matematik 7b VT16, Tunaskolan

Skapad 2016-06-13 09:31 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling. För mer detaljerad tidsplanering se It´s learning.

Innehåll

Mål

Skriv en text som är riktad till eleverna och gör kopplingar till syfte i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med olika teoriavsnitt samt har lärar- och elevledda genomgångar. Vi arbetar också praktiskt med t ex matematiklaborationer, utematematik och problemlösning i grupp. Du arbetar med matematiska övningar både i skolan och hemma för att ligga i fas med tidsplaneringen för din bästa utveckling i matematik. Vi har dessutom regelbundna läxor.

Kapitel som tas upp under våren är:

 • Algebra
 • Bråk
 • Procent
 • Statistik

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna både muntligt och skriftligt. 

Vid terminens slut görs en samlad bedömning i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Matris matematik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Räkna
Välja och använda lämpliga metoder för beräkningar.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda fungerade matematiska metoder.
Kan välja och använda effektiva och fungerande matematiska metoder.
Skriftlig redovisning
Föra och följa matematiska resonemang.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett korrekt och fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett effektivt och korrekt sätt.
Muntlig redovisning
Använda matematikens uttrycksformer och språk för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Bidra till att formulera frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett i huvudsak fungerande sätt. För till viss del resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande sätt. För resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande och effektivt sätt. Fördjupar och breddar resonemang.
Problemlösning
Formulera och lösa problem.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Bidrar till att formulera enkla modeller och förslag. Kan delvis bedöma lösningens rimlighet.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Formulera enkla modeller och förslag. Kan relativt väl bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Bidra till att föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Formulera modeller och förslag. Kan bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Använda och analysera matematiska samband och begrepp.
Använder grundläggande begrepp i välkända sammanhang. Enkla och vanligt förekommande resonemang.
Använder och beskriver begrepp i kända sammanhang. Utvecklade resonemang.
Relaterar olika begrepp till varandra i nya sammanhang. Beskriver begrepp väl. Väl utvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: