Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Fysik / kemi År 4 18/19

Skapad 2016-06-13 09:47 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Fysik Kemi
Under åk 4 arbetar vi med grundläggande kemi och fysik.

Innehåll

Fysik / kemi åk 4

I åk 4 arbetar vi med: 

Vad är fysik och kemi? material, krafter, kemi i luften, vatten, modeller

 Arbetssätt

Läromedel: Puls Fysik och kemi

 Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs t.ex cykling S. 56-65

Fysiken och värlsbilden

 • Under år 4-6 ska eleverna kontinuerligt få ta del av historiska och nutida upptäckter och dess betydelse för människan.

 • Eleven ska möta olika förklaringar av naturen. ( Skönlitteratur, myter och konst)

Fysikens metoder och arbetsätt

 • Enkla fältstudier och experiment

 • Planera, utföra och utvärdera experiment

 • .Mätövningar

 • Enkla skriftliga labrapporter.

 • Läsa och använda sig av faktatexter.

 • Kunna granska och diskutera sina egna resultat.

 Kemi

Kemin i vardagen och samhället

 • Materians kretslopp genom råvarors förädling till produkter S 8-16

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet ( fast, flytande, gasform). S. 128-131
 • Vattnets egenskaper och kretslopp. S. 22-26
 • Luftens egenskaper och sammansättning. S. 44-46

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad.
 • Kemins förändring från magi och mystik till modern naturvetenskap.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetsätt

 • Enkla systermatiska undersökningar.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftllga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information.

Bedömning

Bedömningar sker löpande i kunskapsmatrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: