Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2016-06-13 10:35 i Linghedsskolan Falun
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik

Målet med matten är att alla elever ska upptäcka hur spännande det kan vara med alla siffror, tal och mönster.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • Lösa problemlösningsuppgifter enligt EPA modellen. ( Enskilt, par, alla)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna i form av diskussioner och skriftliga arbetsuppgifter enskilt, par eller i grupp. Varje område kommer att avslutas med ett summativt prov. Sedan avslutas området med att eleven fyller i matrisen som finns under fliken kunskaper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: