Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2016-06-13 10:52 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan.
Grundskola 2 Engelska

Ämne:      Eng                          Årskurs:  2

Arbetsområde:

Innehåll

Syftet med undervisningen

Beskriv syftet med undervisningen. Använd dig gärna av syftestexten i läroplanen eller gör kopplingar direkt från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Det här kommer du att få undervisning om.

Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet. Koppla direkt från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.

Kunskapskrav

Koppla direkt från läroplanen.

Det här ska du lära dig.

Att tala och samtala

 • kunna ställa enkla frågor till varandra
 • kunna delta i sånger och ramsor
 • kunna svara på enkla frågor
 • kunna förstå och använda dagliga fraser, uttryck och instruktioner

Att läsa

 • känna till ordbilder
 • kunna läsa ord och enkla meningar

Att skriva

 • kunna skriva av enkla ord och meningar

Så här kommer vi att arbeta.

Att tala och samtala

 • Att kunna presentera sig vid namn. ålder och telefonnummer samt var man bor.
 • Kunna namnge klassrumsord, t ex pencil, desk.
 • Förstå lätta instruktioner, t ex Go to the window.
 • Lära namnen på några djur, kroppsdelar och klädesplagg.
 • Kunna ställa och svara på enkla frågor.

Att lyssna

 • Lyssna på talad engelska på CD och filmer.
 • Lyssna på sånger.
 • Lyssna på instruktioner i övningar.

Att läsa

 • Läsa text i småböcker.
 • Läsa enkla ord och uttryck.

Att skriva

 • Skriva av ord och enkla meningar.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Förstå och kan använda dagliga fraser, uttryck och instruktioner.

Kunna ställa enkla frågor till varandra.

Kunna svara på enkla frågor.

Kunna delta i sånger och ramsor.

Kunna läsa några enkla ord och meningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: