Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2016-06-13 11:00 i Furuhällsskolan Härryda
Pedagogisk planering på Furuhällsskolan.
Grundskola 2 Bild

Ämne:         Bild                       Årskurs:  2

Arbetsområde:

Innehåll

Syftet med undervisningen

Beskriv syftet med undervisningen. Använd dig gärna av syftestexten i läroplanen eller gör kopplingar direkt från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Det här kommer du att få undervisning om.

Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet. Koppla direkt från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Kunskapskrav

Koppla direkt från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Bedömning

Du kan:

berätta med hjälp av dina bilder.

tillverka modeller i olika material.

använda bakgrund och förgrund i egen bild.

delta i samtal om vad olika bilder uttrycker.

Så här kommer vi att arbeta.

få berätta med hjälp av dina bilder

få träna på att göra bakgrund och förgrund

få arbeta med olika material

få samtala om olika bilder

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: