Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 HT 2016

Skapad 2016-06-13 12:52 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i matematik.
Grundskola 1 Matematik

Du ska få lära dig att förstå och kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10. Du ska få lära dig heltimme på den analoga klockan. Du ska också prova på problemlösning samt arbeta med några av de geometriska formerna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska delta i gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du ska arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Du ska använda relevanta lärverktyg, konkret material och praktiska övningar. 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Du ska visa att du:
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-10, både muntligt och skriftligt. 
- har förståelse för att addition och subtraktion hör ihop. 
- känner igen de geometriska formerna kvadrat, triangel, rektangel och cirkel.
- har förståelse för heltimme på den analoga klockan.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: