Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik Åk 4-6 HT 2016och början på VT 2017

Skapad 2016-06-13 13:12 i Capellaskolan Grundskolor
LPP Musik HT 2016 Åk. 4-6 Vecka 34-38 Sång och musik – gammalt och nytt Någon lämplig känd ”startsång” (som varje lektion kan börjas med. ( Tillsammans) Syftet med musik. Kolla kunskaper (förförståelse), ta reda på vilka sånger eleverna känner till (enkät). Eleverna får också muntligt/skriftligt komma med idéer inom ramen för ämnesområdet. Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik, starkt och svagt. Gamla och nya sånger i olika former: unison sång, kanon och växelsång . Sånger med anknytning till årstid, högtider, aktuella ämnen samt andra skolämnen; Elevernas önskemål) Lekar/tävlingar/övningar (”hitta sång till en bild” och ”gissa sången/artisten” m.m.). Musikquiz (ja/nej-frågor) Favoritpresentationer: Läraren presenterar sin favoritmusik. Sedan får varje elev göra en egen presentation vartefter. Vecka 39-43: Vi sjunger gamla och nya sånger i olika former: unison sång, kanon och växelsång Inför FN-dagen sånger om fred, värdegrundssånger och vänskapssånger, sånger från olika länder, visor från olika kulturer. Sånger med anknytning till årstid, högtider, aktuella ämnen samt andra skolämnen; Elevernas önskemål. Ljud. Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. Vi ser en film om detta. Vi undersöker hur mycket ljud som är bra för hörseln, tar reda på vad decibel är och utför mätningar med decibelmätare. Vi gör en ”regnorkester” (gnuggar med handflatorna, knäpper med fingrarna, klappar med händerna o.s.v.). Lucktexter (Lyssna på sång och fylla i ord som fattas). Översätta texter (från engelska. Lekar/tävlingar/övningar/musikquiz. Favoritmusik. V. 44 HÖSTLOV V. 45-51: Musikens verktyg – instrument Startsång. Vi tittar på olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent och slagverksinstrument, hur de låter och ser ut. Vi tittar på en film om ”Symfoniorkestern”. Vi provar att spela på rytminstrument (t.ex. triangel, maraccas, tamburin, gurka, trumma) och andra instrument (kazoo, blockflöjt, keyboard, gitarr) Eleverna får svara på frågor (enkelt arbetsblad) och vi gör eventuellt ett studiebesök i konserthallen. Vi sjunger vintersånger & julsånger. Lekar/tävlingar/övningar/musikquiz. Favoritmusik. Övning inför julkonserten. Vårterminen V. 2-7: Musik och känslor. Musikens sammanhang och funktioner. Associationer tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. Lyssna på olika slags musik och samtala om den. Uttrycka känslor genom att måla till musik (t.ex.Smetana - Moldau). Samtala om olika slags ”folkmusik” Sjunga sånger från olika genrer. Bedömning sker genom att elevernas delaktighet i sång och musiklektionerna noteras (via en matris), där delaktighet, grad på deltagande noteras. Elevernas uppgifter/alster/arbeten bedöms med utgång från kunskapskraven/betygskriterierna • Förmågor som ska utvecklas: Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: