Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion vt 2016 VH

Skapad 2016-06-13 14:49 i Västerholm Grundskolor
Religion åk 2 Vt. 2016. Vi läser om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddism.
Grundskola F – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)

Vi läser om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddism.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbete är att du ska känna till de fem stora världsreligionerna. Du ska även ha förståelse för varför religioner finns och att det finns väldigt många olika sätt att se världen. 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här ska vi arbeta

Du får lära dig om religion genom film, text, diskussion och praktiskt skapande.

Vi kommer att besöka en kyrka och en moské.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa dig vad du lärt dig genom att aktivt delta i diskussioner och samtal, skriva texter, måla bilder och skapa olika saker.

Du kommer att få ett test i slutet av varje religion.

Matriser

Re SO
Religion

Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Allmänt
Du ska känna till att det finns olika religioner och veta vad en religion är.
Du ska kunna reflektera kring olika religioners likheter och skillnader.
Du ska kunna reflektera kring hur religioner påverkar människan.
De fem stora
Du känner till de fem största religionerna.
Du känner till några kännetecken, t.ex. symbol, högtid, helig plats/ byggnad, helig skrift, religiös ledare från de olika religionerna.
Sverige
Du känner till att kristendomen spelat stor roll i Sverige.
Myter
Du känner till några skapelsemyter från olika religioner.
Du känner till någon viktig berättelse från olika religioner.
Mänskliga rättigheter
Du vet att alla människor är lika mycket värda oavsett vilken religion de har.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: