Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Åberg- tema, årskurs ett.

Skapad 2016-06-13 14:55 i Nolskolan Ale
Genom att arbeta med temat Alfons Åberg på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Teknik Svenska
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Arbetssätt och undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt detta kommer någon vuxen på skolan läsa ur en högläsningsbok som kommer vara utgångspunkten för boksamtal. Där kommer du att samtala, ställa frågor om boken samt relatera innehållet i boken till egna erfarenheter. Du kommer att få läsa böcker om Alfons Åberg i  skolan.

Du kommer att få träna på att skriva en egen Alfons Åbergs saga.  Du kommer få läsa upp din alfonssaga samt återberätta en av de sagorna vi gått igenom.

Du kommer få skapa, tillsammans med en kompis ett tittskåp där ni bygger ett alfonsrum.

Visa vad du lärt dig

När vi har boksamtal visar du att du kan samtala och att du förstått innehållet i boken. 

Genom texter skrivna för hand/på dator visar du att du kan skriva en enkel saga med inledning, handling och slut.

När du redovisar en boks innehåll visar du om du kan återge viktiga delar av innehållet.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma dig om du kan:

samtala om texters innehåll,

skriva en enkel text.

muntligt presentera och återge viktiga delar av innehållet i en bok.

bygga enkla konstruktioner.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: