Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna år 5 2016-2017

Skapad 2016-06-13 15:10 i Skulltorps skola Partille
Arbetsområdet omfattar de fem världsreligionerna, kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Religion handlar ofta om tron på Gud eller gudar. En religion kan tala om hur dom tror att allt som finns har skapats och hur vi människor ska vara mot varandra. Olika religioner har olika sätt att förklara hur världen och livet är. I det här arbetsområdet ska vi läsa om vad man tror på i fyra av de största religionerna i världen, nämligen islam, judendom, hinduism och buddhism.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.
Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om följande i de olika religionerna:

* religionens ursprung samt vad man tror på 
* symboler, riter och högtider 
* heliga skrifter, heliga lokaler, religiösa ledare, viktiga platser samt  personer som har varit betydelsefulla för religionen
* hur religionen utövas
* levnadsregler, dvs regler människor som tillhör en viss religion lever efter

Dessutom ska du kunna:

* göra jämförelser mellan religionerna, dvs se likheter och skillnader samt beskriva vad dessa beror på
* använda begrepp inom religionen  och sätta in dem i rätt sammanhang
*reflektera över och diskutera vilken betydelse religionen kan ha i olika människors liv
* skillnaden mellan religion och livsåskådning

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att använda olika arbetssätt när vi arbetar med världsreligionerna: 

 • Genomgångar om de fem världsreligionerna
 • Diskussioner  
 • Jämförelser 
 • Film
Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer att sammanfatta vad du lärt dig om de olika religionerna i skrivhäftet. 

Bedömning

Du får ett skriftligt prov där du visar att du har befäst kunskaperna i ämnet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: