👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrin

Skapad 2016-06-13 15:23 i Gylle skola Borlänge
Mäta, såga rakt, sammanfoga med lim och spik... ytbehandla.
Grundskola 4 Slöjd
Alla har vi en massa prylar. Ett skrin är bra att ha för att gömma undan grejer i! När du tillverkar den lär du dig många bra tekniker.

Innehåll

 

Tidsplan

Den här uppgiften beräknas ta 7 lektioner.

Först skall vi skissa och göra ritning, sedan tillverka och till sist dekorera lådan.

Mål

När du genomfört uppgiften ska du: 


Kunna planera och utföra ett arbete i trä.
Kunna grunderna i att göra en ritning.
Kunna namnge träslagen/skivmaterialen vi arbetar med.
Kunna ta fram lämpligt material med handledning till skrinet.
Kunna såga av en bräda i 90 graders vinkel.
Kunna namnge verktygen som använts.
Kunna hantera verktygen och maskinerna på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kunna redovisa sitt arbete.

Kunna lite grann om färgcirkeln och hur man kombinerar färger för att få ett bra resultat.

Arbetssätt, metod och material

Tillverkningsmomenten visas praktiskt av läraren, instruktioner skrivs på vita tavlan och ges muntligt.

Exempel på tillverkade skrin kommer finnas att titta på för inspiration.

Vi kommer att arbeta med

Design och formgivning av skrin.

Ritningsarbete.
Sågning av brädor i en såglåda.
Handborrmaskin och pelarborrmaskin.
Lim och spik.
Gångjärn och dess funktion samt montering.
Slipning.
Målning- uppgift färglära.
Dekorering.
Redovisning av arbetet.

Bedömning:

Genom iakttagelser av eleven under arbetet, dokumentation och elevens utvärdering/redovisning bedöms...
Din förmåga att utveckla och planera idéer.
Din förståelse vid genomgångar och instruktioner, både sådana som ges i grupp samt de som ges enskilt.
Din förmåga att använda mätverktyg.
Din förmåga att välja,hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.Uppgifter

 • Slöjd: Designuppgift, ritning och planering

 • Slöjd: Tillverka ett Skrin

 • Slöjd: Redovisning av ditt skrin

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Matris för bedömning av slöjdförmågor i åk 3-6

Förmågan har inte bedömts
F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.