Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 6- Unit 1

Skapad 2016-06-13 19:19 i Njupkärrs skola Tyresö
Grundskola 6 Engelska

I engelska årskurs 6 fortsätter vi att arbeta med läromedlet "Spotlight 6" som är skrivet för Lgr-11 och innehåller texter, sånger och övningar. Vi använder oss av textbook och en länk på internet där man kan träna läsförståelse och grammatik. Veckans glosor kommer även detta år att finnas på glosor.eu.

Innehåll

1. Spotlight- Unit 1

I den här delen av boken ska vi lära oss:

- Berätta om något som hände. Preteritum av regelbundna och oregelbundna verb. Uttal av ändelsen -ed.
- Uttrycka olika känslor.
- Berätta om något som ska hända: be going to/ will.
- Frågeord
- Fakta om Australien. Berätta var en plats ligger. Väderstreck.
- Tusental
- Säga att något låter bra, känns bra osv.
- Berätta om något man har/ inte har; gjorde/ inte gjorde.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Detta arbetar vi med från kursplanen i engelskas syfte. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Detta centrala innehåll i läroplanen kommer att behandlas. 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

4. Arbetssätt

Genom att läsa, lyssna på och använda engelska i tal och skrift. Utöka ditt ordförråd genom att själv ta ansvar för ditt lärande och läsa in glosor, lyssna på och läsa olika engelska texter samt hörövningar. Vi kommer att använda oss av Spotlight 6, använda våra anteckningsböcker för färdighetsträning, samt sjunga sånger och se film på engelska. Genomgångar och övningar i engelsk grammatik kommer också att vara ett återkommande inslag i undervisningen.

 

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i talad och läst engelska
 • muntligt och skriftligt göra dig förstådd
 • uttrycka dig med ord, fraser och meningar

 

Så här kommer vi att bedöma:

Din muntliga förmåga bedöms till exempel genom;

 • din förmåga att återberätta innehållet i något som vi har läst eller diskuterat (tala så mycket som möjligt och våga gissa)
 • muntligt deltagande under lektionerna (svara på frågor, delta i dialoger, lästräna i par etc.)
 • uttal

Din skriftliga förmåga bedöms till exempel genom;

 • de egna texter du skriver i din notebook
 • skriftliga läxförhör
 • diagnoser

Din förmåga att förstå talad och skriven engelska bedöms till exempel genom;

 • hör- och läsförståelse tester

 

Individuella anpassningar

 • Elever i behöv av talsyntes kommer att få boken uppläst genom inläsningstjänst. Inläsningstjänst erbjuds även till de elever med annat modersmål än svenska i mån av tillgång. Studiehandledare har tillgång till material samt begrepp i god tid innan faktiskt lektionstillfälle, för att eleven inte ska begränsas av språket för att förstå instruktioner och därmed inte ska kunna ta del av undervisningen.
 • Gemensamma genomgångar med bild samt verbalt stöd sker i storgrupp men även på individnivå.
 • Individuella anpassningar som hörselskydd samt placering i klassrummet för att eleven ska kunna fokusera samt aktivt deltaga ska beaktas.
 • Individuella utmaningar till samtliga elever utifrån förmåga.
 • Anpassningar som att verbalt få visa sina förmågor i det engelska språket.

 

Matriser

En
Engelska år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)

Reception: Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
I skriftlig interaktion kan eleven utrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Språkliga strategier
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: