Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frö till frö, åk4 - vad behöver ett frö för att gro.

Skapad 2016-06-13 21:38 i Surteskolan Ale
Under några veckor kommer vi att utföra och dokumentera undersökningar kring vad ett frö behöver för att gro.
Grundskola 4 Fysik Kemi Biologi

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ekologi. Arbetsområdet pågår under vårterminens sista 6 veckor. Redovisningen av dina kunskaper sker genom en presentation digital form. 

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:
Syftet med undersökningarna är att ta reda på vad ett frö behöver för att gro. Samt vad som händer om man utesluter någon del.

Vi ska arbeta med 

- praktiska övningar i att så frön och pollinera blommor 
- förmågan att skriva hypoteser
- förmågan att genomföra en undersökning

Centralt innehåll ur Lgr11 som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

  • Djurs, växters och andra organismers liv.
    Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.  
  • Vilken betydelse insekter har för att växter ska få frön och fortsätta att existera i nya plantor. 
  • Enkla fältstudier och experiment.
    Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

I grupper och enskilt kommer ni att få undersöka och genomföra experiment. Grupperna kommer att få olika sätt och förhållningssätt till hur experimenten ska genomföras.

Vi kommer även att träna på att dokumentera undersökningarna och att skriva labbrapporter.


Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Fotosyntes, klorofyll, kretslopp, ekologi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: