Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola musik åk 3. 16/17

Skapad 2016-06-14 08:44 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 3 Musik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

1. Ämne och årskurs 3

Krusboda skola musik åk 2.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Imitation och improvisation avser toner.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

4. Arbetssätt

Vid adventhögtiden kan man nyttja växelsång; en solist sjunger en vers, sen faller en mindre grupp in på vers två, på tredje versen sjunger hela kören.

Ensemblespel kan med fördel utföras med till exempel klangspel. Man kan plocka bort stavar som underlättar vid spelandet av melodier.

Improvisation med toner kan utföras med rösten som intrument. Man hittar på en tonföljd på förslagsvis tre toner som de andra ska härma. Kan fungera som uppsjungning.

Man kan lyssna på olika inspelningar av samma melodi och prata om olikheter i rytm, klang samt dynamik.

Rita ett enkelt notsystem, dela in gruppen i mindre grupper till exempel trummor, triangel och gurkor. Varje grupp har en takt och spelar i den takten. Läraren följer notraden med pekpinne.

Lyssna på musik, prata, rita, skriv om vilka känslor det väcker.

I samband med högtider, Nationaldag, jul och påsk osv, sjungs tillhörande sånger och psalmer.

 

5. Bedömning

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: