Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och utevistelse - Orientering och Allemansrätten

Skapad 2016-06-14 09:28 i Tjärnaskolan Borlänge
I detta kunskapsområde kommer vi jobba med kartans tecken och symboler, orientering och Allemansrätten
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Du kommer i detta moment lära dig grunderna och få möjligheter att fördjupa dina kunskaper i orientering. Du kommer att få lära dig hur olika kartor är uppbyggda med tecken och symboler så att du utvecklar din förmåga att följa en karta i känd mark.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

För dig betyder det att du ska:

 • Delta i undervisningen.
 • Känna till vad de kartans tecken och symboler betyder.
 • Känna till de vanligaste karttecknen.
 • Känna till vad det innebär att passa kartan. 
 • Kunna röra dig i kända miljöer (både skog och stad) med hjälp av karta.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Jag kommer att titta på:

 • Att du förstår kartans färger, tecken och symboler.
 • Att du med hjälp av en karta kan hitta i kända miljöer. 
 • Att du förstår och kan förhålla dig till Allemansrätten.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Matriser

Idh
Konkretiserande kunskapskrav Idrott & Hälsa

GENOMFÖRA OCH ANPASSA UTEVISTELSER OCH FRILUFTSLIV EFTER OLIKA FÖRHÅLLANDEN OCH UTEMILJÖER

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Förmåga att orientera
Kartors uppbyggnad och symboler samt orientering efter kartor över den närliggande miljön.
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.).
Du behöver utveckla din förmåga att orientera i kända miljöer.
Förståelse för kartans tecken och symboler
 • Idh
 • Idh  4-6
Du visar god kunskap omkring kartans uppbyggnad och symboler
Du visar relativt god kunskap omkring kartans uppbyggnad och symboler
Du visar viss kunskap omkring kartans uppbyggnad och symboler
Du behöver träna mer på kartans tecken och symboler
Friluftsliv, utevistelse och Allemansrätt
Aktiviteter i skiftande natur-, och utemiljöer under olika årstider. Allemansrätten. Säkerhet.
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Förstår och följer allemansrättens grunder.
Du behöver utveckla förståelsen för Allemansrätten och vad den innebär för dig i ditt friluiftsliv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: