Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-06-14 09:42 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap

Ämnet religionskunskap handlar till stor del om vetenskap om bland annat religion och religion handlar om tro. Där det funnits människor har det alltid, i alla tider funnits religioner. I vårt mångkulturella samhälle är kunskaper om olika religioner och livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan oss människor. Oavsett om vi är troende eller inte så ligger religionen till stor del som grunden till våra kulturer och livsuppfattningar. I kursplanen står det att du som elev ska motivera, resonera och göra jämförelser. Det är dessa kunskapskrav som vi ska träna på när vi lär oss mer om olika religioner och livsåskådningar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa olika texter och svara skriftligt på olika frågor.

Vi kommer att titta på filmer som vi gemensamt diskuterar.

Vi kommer att ha gemensamma diskussioner, gemensam högläsning av olika fakta texter och olika religiösa texter, ni kommer även att arbeta parvis med jämförelsetabell.

 

 

Du jobbar mot följande kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: