Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering engelska Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-06-14 10:19 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Engelska/tala, årskurs 4-6, läsår 2016-2017
Grundskola 4 – 6 Engelska

Vi ska träna på att tala engelska för att ni ska känna er säkrare och våga uttrycka er mer.

Innehåll

Syfte

Vi gör detta för att:

 • Du ska få ett större flöde i din kommunikation.
 • Du ska bli bättre på att formulera dig och kommunicera.
 • Du ska bli bättre på att förstå och göra dig förstådd på engelska.
 • Du ska bli bättre på att anpassa ditt språk beroende på vem du talar med.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att jobba med:

 • Samtal som handlar om vardagliga situationer och intressen.
 • Diskussioner om vad man tycker, känner och funderar kring.
 • Att lyssna och förstå varandra.
 • Att lära sig olika fraser.
 • Att träna på att ställa frågor till varandra och att svara på dem.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att öva och träna på olika fraser i helklass.
 • Vi kommer att arbeta mycket i par.
 • Mot slutet kommer vi även att arbeta i olika grupper.

Det här kommer vi att bedöma:

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • Förstår tydlig talad enkel engelska. Exempelvis genom att du skriver ner vad som sagts i ett samtal.
 • Formulerar dig med ord, fraser och meningar i ett samtal. Exempelvis genom att du spelar in dig själv och en kompis i ett samtal, både i början av arbetsområdet och som avslutning.
 • Jobbar dig runt ett problem som uppstår när du ska göra dig förstådd i ett samtal. Exempelvis genom att du spelar in dig själv och en kompis i ett samtal där vi hör att du underviker svenska ord och pratar runt de ord du inte kan på engelska.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: