Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Netikett - vett och etikett på nätet år 3 ht 16

Skapad 2016-06-14 10:33 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Ett arbete kring vett och etikett på internet utifrån elevernas användningsområden just nu.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Internet är fantastiskt! Oändligt, häftigt, spännande, roligt och lite läskigt. Nu ska vi arbeta med vad är nödvändigt att tänka på i möten med andra på internet.

Innehåll

Eklandaskolan 16/17 Årskurs 3 v 35

Mål och riktlinjer

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav och bedömning

Du skall kunna: 

 • diskutera och reflektera över ditt och andras internetanvändande.
 • reflektera över riskerna med internet.
 • ta ställning i olika typer av värderingsövningar. 
 • reflektera över rätt och fel på internet. 
 • aktivt delta i övningar kring netikett. 

Arbetssätt

Vi ska

 • göra hemuppgift där du får intervjua dina föräldrar kring internet och fundera över hur du använder internet. 
 • diskutera internets för- och nackdelar. 
 • göra värderingsövningar och ta ställning i olika frågor. 
 • tillsammans titta på och skriva klassens internetregler.Utvärdering/reflektion

Genom diskussioner och samtal i grupp samt skrivna reflektioner efter avslutat arbete. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: