Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion. Mer än 1000 och mindre än 0.

Skapad 2016-06-14 10:51 i Nåntunaskolan Uppsala
Addition och subtraktion med negativa tal och tal upp till 10000. Taluppfattning, huvudräkningsstrategier, algoritmer.
Grundskola 3 Matematik

Nu kommer ni att få träna er på att räkna med stora tal ända upp till 10 000. Ni ska också få lära er att räkna med tal som är mindre än 0.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att jobba med konkret material som centimo, pengar och termometer. Vi kommer att träna på begrepp och förmågor genom att ni jobbar enskilt, i par och genom att delta aktivt i hel- och halvklassgenomgångar. Vi använder oss av matteboken, övningspapper, spel, nomp och andra webbaserade övningar för att öva huvudräkning och skriftliga räknestrategier.

Vi kommer att träna på förmågorna kommunikation, procedurförmåga och begreppsförmåga genom att använda begreppen:

addition

subtraktion

strategi

algoritm

likhetstecken

större än

mindre än

avrunda

rimlighet

negativa tal

Mål

 • förstå vad siffrorna står för i tal upp till 10 000. Kunna dela upp ett tal i de olika talsorterna, t.ex. 4578=4000+500+70+8
 • räkna  addition och subtraktion av tal inom talområdet 0-10 000 med hjälp av algoritm (uppställning)
 • använda symbolerna =, > och < på rätt sätt
 • avrunda till tiotal, hundratal och tusental
 • ha flyt/fungerande strategier för huvudräkning i addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • kommunicera strategier och idéer med en kompis
 • kunna använda områdets begrepp rätt 
 • läsa av en analog termometer och använda negativa tal på ett grundläggande sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Addition och Subtraktion. Mer än 1000 och mindre än 0.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: