Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2016-06-14 11:03 i Fårdala skola Tyresö
Arbete med tabeller och diagram i år 4-6 i samband med ett skolövergripande OS tema.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matematiker är som bekant lata, och tabeller och diagram är ett utmärkt verktyg för att minska arbetsmängden. Tillsammans ska vi lära oss hur vi med hjälp av bilder kan tolka data.

Innehåll

1. Tabeller och diagram

 

Under OS kommer vi samla resultat av olika undersökningar i tabeller. Dessa tabeller ska vi sedan använda för att göra olika diagram. Ni kommer att få undersöka och jämföra, skapa och tolka och i slutet av arbetsområdet ska ni redovisa era diagram på väggen i matterummet.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

4. Arbetssätt

kommunikativ förmåga: Vi ska göra tabeller och diagram både manuellt och digitalt. 

metakognitiv förmåga: Du ska kunna redogöra för vald diagramtyp och förklara varför du valt den och inte en annan.

begreppsförmåga: Ämnesspecifika ord i området: tabeller, diagram, medelvärde, typvärde, median, statistik, graf, koordinatsystem, koordinataxlar, origo och skärningspunkt.

procedurförmåga: Vi kommer att samla in data från olika OS händelser, verkliga eller från vår skola. Vi ska göra rbetsblad från matteborgens lärarhandledning för år 4-6. Vi ska tyda och tolka tabeller och diagram från media.

analysförmåga: Exempeluppgifter från NP om diagram används som samtalsunderlag. 

 

 

 

 

 

5. Bedömning

 

Bedömning kommer ske dels genom din egen tabell och diagrammet till, dels genom ett gruppsamtal där du tillsammans med några klasskamrater samtalar om tabeller och diagram. Bedömningsmatrisen finns under rubriken uppgifter.

Uppgifter

 • Bedömningsmatris

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: