Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, elektricitet och magnetism år 5 2016-2017

Skapad 2016-06-14 11:45 i Skulltorps skola Partille
Vi lär oss om energi, elektricitet, magneter, energikällor och människans påverkan.
Grundskola 5 Kemi Teknik Fysik

Vad är egentligen energi och kan den någonsin ta slut? Kan man få mer energi och hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Vi ska prata mycket om vad energi är och hur våra val av energi påverkar miljön. Vi ska också titta på hur energin kopplas ihop med elektricitet och magnetism.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö
 • ge exempel på några grundämnen
 • genomföra undersökningar i energi, elektricitet och magnetism
 • ge exempel på några basiska och sura ämnen
 • beskriva och förklara samband som handlar om energi t.ex. hur vatten och energi hör ihop
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Så här kommer vi att arbeta...

Viktiga begrepp att kunna

elektricitet, elektromagnet, elmotor, energiformer, energikälla, fossila bränslen, förnybar energi, generator, icke förnybar energi, isolator, kompass, kraftverk, ljudenergi, magnetfält, minuspol, nordpol, pluspol, rörelseenergi, sluten krets, strömavbrott, strömbrytare, strömkälla, spole, sydpol, turbin, värmeenergi, växthuseffekt

Detta kommer att bedömas

Dina kunskaper om

 •  begreppen ovan

 

Bedömning kommer att ske via diskussioner och din delaktighet på lektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 • Ge  A 6
  Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • Tk  A 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: