Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP SO, År 2 Häckebergaskolan Genarp, Lunds Kommun

Skapad 2016-06-14 12:01 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)

.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Genom undervisningen i samhällsorienterade ämnen ska eleverna ges föröutsättningar att använda och utveckla förmågorna att analysera, reflektera, resonera förstå och använda begrepp samt bearbeta information.

Undervisningens innehåll: Vad?

Ur det centrala innehållet kommer eleverna under läsåret 15/16 att arbeta med:

 • Värdegrundsfrågor
 • Livet förr och nu
 • Samhällsfrågor
 • Livsfrågor med betydelse för eleven (t.ex. gott och ont, rätt och orätt, kamratskap...)
 • Normer och regler i elevens livsmiljö
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Högtider
 • Klassråd och möten
 • Centrala samhällsfunktioner
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde
 • Pengars användning och värde
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala och fysiska kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Undervisningen sker på olika sätt och i olika sammanhang.  

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under undervisningen i År 1.

Matriser

SO
PP SO, År 2 Häckebergaskolan Genarp, Lunds Kommun

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera
Behöver mycket stöd för att analysera innehållet.
Berättar om händelser och skeenden. Behöver ibland hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Berätta och förklarar med egna ord orsaker till händelser och skeenden. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Reflektera
Behöver mycket stöd för att reflektera över innehållet.
Reflekterar med hjälp kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter.
Resonera
Behöver mycket stöd för att resonera kring innehållet.
Resonerar genom att använda egna och andras kunskaper och erfarenheter.
Resonerar genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Använder faktakunskaper/erfarenheter och ifrågasätter egna och andras åsikter.
Förstå och använda begrepp
Behöver mycket stöd för att förstå och använda begrepp.
Förstår och använder relevanta begrepp.
Förstår och använder relevanta begrepp i olika situationer och sammanhang.
Bearbeta information
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Behöver mycket stöd för att bearbeta information.
Söker information med hjälp av instruktioner.
Söker och väljer information utifrån instruktioner. Bearbetar oftast informationen självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: