Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2016-06-14 13:10 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 2 Svenska

LPP  Skriva faktatexter

Centralt innehåll

Läsa och skriva

Berättande texter

Informationssökning och källkritik

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: