Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2016-06-14 13:21 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska

Nordisk mytologi är läran om myter som berättades i Norden under förkristen tid, främst under vikingatiden. Den nordiska mytologin ger en bild av hur världen uppfattades av folket i det forna Norden och hur detta påverkade deras liv och relationer till varandra och till gudarna. I den nordiska mytologin får du lära dig saker ur deras tradition som levt vidare ända fram till våra dagar och du får bland annat ett svar på hur veckodagarna fått sitt namn.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Att du ska kunna återge delar av innehållet i berättelsen om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer genom högläsning få ta del av den nordiska mytologin i helklass och kommer därefter arbeta individuellt med olika delar av innehållet. Arbetet kommer integrera ämnet svenska och samhällsorientering.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma om du kan återberätta delar av innehållet i den nordiska mytologin samt om du kan skriva en enkel faktatext med läslig handstil eller på dator.  

Jag kommer även bedöma om du kan genomföra en muntlig presentation med stödord samt att du kan ge respons/feedback till din klasskamrat utifrån klasskamratens redovisning.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med arbetsområdet under ett par veckors tid.

Matriser

Sv SO

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Återberättande
 • Sv   3
 • SO   3
Eleven kan återberätta delar av innehållet och visar en grundläggande förståelse.
Text
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven kan skriva en enklare text med läslig handstil eller på dator.
Presentation
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven kan genomföra en muntlig presentation med stödord som hjälp.
Eleven kan ge enkla omdömen/respons om en redovisning som han/hon hört.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: