Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Gröna Vt 2016

Skapad 2016-06-14 13:38 i Kompisens förskola Falkenberg
Vi har arbetat med Bygg och konstruktion
Förskola

Vi på Gröna avdelningen ska jobba med Nyfikenhetsfrågan " Bygg och konstruktion"

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka själva och vi är lyhörda för deras tankar och funderingar. Vi kommer att ha materialet tillgängligt och föränderliga lärmiljöer.

Formulering av syfte

 

Vi vill att barnen ska få en förståelse för det som dom väljer att jobba med och kunna fördjupa sig i detta och ta egna initiativ. De vuxna ska vara medupptäckare tillsammans med barnen. Vi vill undersöka detta som barnen visar intresse för genom att barnen får utforska och experimentera. Bygg och konstruktion är det som vi ser att barnen vill jobba med. Hållfasthet och matematiska begrepp.

 

Föräldrarnas delaktighet

 

Vi vänder oss ut mot samhället och visar upp vårt arbete som kan inspirera barn, föräldrar, pedagoger och omgivning och ger ringar på vattnet. Genom Unikum och de vardagliga mötena med föräldrarna gör vi dom medvetna om vårt projekt.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

 

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och att alla blir sedda utifrån deras egna förutsättningar. Bygga upp ett gott förtroende mellan föräldrar, barn och pedagoger. Känna glädje tillsammans med andra och tro på sin egen förmåga. Kreativa lärmiljöer inne/ute som är flexibla och utmanande. Vi lyssnar ständigt in vad barnen visar intresse för och jobbar utifrån detta.Material som inspirerar barnen.

Arbetssätt, organisation och struktur

 

Vi pedagoger ansvarar för våra olika grupper och aktiviteter som vi har under veckan. I mindre grupper är det då lättare kunna se alla barn och detta ger då ett större lugn i gruppen. Fasta rutiner så att barnen känner trygghet. Vi pedagoger har olika ansvarsområden under dagen.

Kompetensutveckling

All personal ska få ta del av den utbildning som erbjuds i organisationen.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

Barnen visar stort intresse för bygg och konstruktion både ute och inne. Vi pratar både om hållfasthet och matematiska begrepp. Vi erbjuder barnen utmanande material som inbjuder till nyfikenhet och kreativ lek.

Formulera mål

 

Vi vill ge barnen möjlighet att genom sin fantasi bygga och konstruera och prova sig fram med olika material och lösningar. Vi lyssnar in barnens tankar och idéer och bygger vidare på det. Barnen ska få känna delaktighet och inflytande i sin vardag. Kreativa lärmiljöer både ute och inne som vi ständigt förändrar efter barnens intresse. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

 

Vi behöver utmana barnen med material och frågeställningar som driver projektet vidare. Utmana barnen med uppgifter som gör att de får fundera över nya lösningar.

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

 

Vi gjorde en utställning med barnens arbete och kommer sen att fortsätta jobba med vårt byggprojekt under hösten 2017.

Utvärdering

 

 

 

Hur har vårt val av projektet fungerat -vad har varit positivt - barnens intresse och lärande?- vad behöver vi tänka på inför resterande tid.

Det känns positivt med vårt projekt och barnen har varit intresserade och visat nyfikenhet hela tiden. Dom pratar även om det hemma med. Vi vill fortsätta med färg och form,matte,språk och bygg och konstruktion.

Vad har barnen varit nyfikna på?

Bygga och konstruera med olika material. De olika formerna.

Kan jag/ vi göra på något annat sätt?

Vi känner att vi vill jobba på med de vi gör nu för barnen visar stort intresse för det vi sysslar med och vi har delat in i mindre grupper som ger en lugnare miljö för alla.

Hur har våra lärmiljöer påverkats utifrån våra tankar i projektet?

Vi har gjort ett byggrum där barnen kan spara sina konstruktioner på ett lågt bord. Vi jobbar också ute i naturen med material som vi tar med hem.

Vilka metoder för observationer och dokumentation har vi använt? Har vi genom observation, dokumentation drivit verksamheten framåt?

Foto och videodokumentation. Golvdokumentation med bild och text.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: