Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2016-06-14 14:23 i Nolbyskolan Alingsås
Planeringen syftar till att utveckla elevernas kunskaper i att namnge, jämföra och beskriva egenskaper hos geometriska figurer, beskriva och skapa symmetri, uppskatta och mäta vinklar, uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar samt förklara samband mellan area och omkrets.
Grundskola 6 Matematik

Arbetet med kapitel 1 i Formula 6 behandlar framför allt begreppen omkrets och area, men även symmetri och vinklar.  

Eleven skall efter avslutat kapitel:

 • Känna till och kunna beskriva geometriska figurer.
 • Kunna mäta omkrets, area och vinklar.
 • Förklara sambandet mellan omkrets och area.

Innehåll

Omkrets och area


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser

Ma
Matematik - Omkrets och area

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Jämföra och beskriva egenskaper hos geometriska figurer
Du beskriver några egenskaper hos några geometriska figurer, jämför ett par figurer samt använder begrepp på ett okej sätt.
Du beskriver flera egenskaper hos flera geometriska figurer, jämför några figurer samt använder begrepp på ett bra sätt.
Du beskriver flera egenskaper hos figurerna cirkel, kvadrat, rektangel, andra månghörningar, romb, parallellogram och parallelltrapets, jämför flera figurer samt använder begrepp på ett mycket bra sätt.
Beskriva och konstruera symmetri
Du kan upptäcka och visa exempel på enklare symmetri i vardagen samt skapa enkel symmetri genom spegling.
Du kan upptäcka symmetrilinjer i figurer och skapar symmetri genom spegling.
Du kan upptäcka flera symmetrilinjer i figurer och skapar symmetriska figurer.
Uppskatta och mäta vinklar samt skapa vinklar
Du kan skilja på spetsig, rät och trubbig vinkel samt mäter och skapar vinklar med viss säkerhet.
Du visar förmåga att uppskatta vinklars storlek samt mäter och skapar vinklar med säkerhet.
Du visar god förmåga att uppskatta vinklars storlek samt mäter och skapar vinklar med god säkerhet.
Uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar, samt förklara sambandet mellan omkrets och area
Du uppskattar och beräknar omkrets och area på kvadrater och/eller rektanglar samt för enkla resonemang om sambandet mellan omkrets och area.
Du uppskattar och beräknar omkrets och area på trianglar och parallellogramer samt för utvecklade resonemang om sambandet mellan omkrets och area.
Du uppskattar och beräknar omkrets och area på trianglar, parallellogramer och andra månghörningar samt för välutvecklade resonemang om sambandet mellan omkrets och area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: