Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnadsövning åk 8

Skapad 2016-06-14 14:55 i Olandsskolan Östhammar
En sömnadsövning där eleverna tränar baskunskaper samt lär sig några nya moment inom sömnad.
Grundskola 8 Slöjd

 

 

Det här är ett arbete som fyller många funktioner och ändamål.

Du får möjlighet att träna på baskunskaperna i sömnad samt lära dig några nya viktiga moment.

Arbetssättet är traditionell lappteknik med obegränsade möjligheter för dig att genom material och färger påverka det färdiga resultatet.

Innehåll

Syfte - VARFÖR ska vi arbeta med detta?

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll - Vad ska vi arbeta med?

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Arbetssätt - HUR ska vi arbeta med detta.

 • Genom att du kommer att framställa ett fodral i lappteknik med dragkedja och ett vändsytt handtag. 
 • Använder symaskinen.
 • Med inspiration av färdiga arbeten, olika tyger och färger.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Genom att du planerar, genomför och värderar ditt arbete.

 

 

VAD kommer att bedömas?

SYMASKINEN

 • Att du på ett säkert sätt kan använda dig av symaskinen.
 • Att du kan ställa in och sy raksöm. Att du vet var du syr en raksöm samt hur du fäster tråden när du börjar och slutar.
 • Att du kan ställa in sicksacksöm och vet var och hur du syr den.
 • Att du kan göra en enkel felsökning när symaskinen trasslar.
 • Att du kan spola undertråd.
 • Att du kan byta symaskinsnål.
 • Att du kan byta pressarfot.

TYGET

 • Att du vet var och hur du klipper i tyget.
 • Att du kan skillnaden mellan avigsida och rätsida.
 • Vad trådrak är och vad det har för funktion.
 • Att du kan klippa med en tygsax.

HUR DU SYR

 • Sömnadsrutiner:  att du lägger tyget räta mot räta
 •                                                           kant i kant och
 •                                                           tvärnålar innan du syr
 • Att du vet vad sömsmån är.
 • Kan sy i en dragkedja.
 • vändsy en remsa.

ÖVRIGT

 • Att du kan mäta med måttband, linjal och mätsticka.
 • Att du kan läsa en arbetsbeskrivning.
 • Din bild där du presenterar ditt arbete.
 • Hur du planerar ditt arbete.
 • Genomför och slutligen
 • värderar ditt arbete.

 

Uppgifter

 • TIDNINGEN HEMSLÖJDEN

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: