Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 5

Skapad 2016-06-14 15:36 i Fajansskolan Falkenberg
Du kommer att lära känna olika konstnärer och bekanta dig med deras verk. Du kommer att få träna dig i att måla med olika tekniker bl.a. pensel, vattenfärg, akvarellpennor, oljepastell och blyerts.
Grundskola 5 Bild

Du kommer att möta bland annat Monét, van Gogh och Picasso och deras verk. Du kommer att träna dig i att måla som dem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna din förmåga att måla fritt, måla av och följa instruktioner. Du ska våga prova olika tekniker och även förbättra dina bilder genom tips från lärare och klasskamrater.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att genomföra dina uppgifter och att kunna ta till dig förbättringsförslag som kamrater eller lärare ger dig. Jag kommer också att bedöma hur du resonerar och samtalar om bilder.

Detta kommer jag att bedöma genom klassrumsobservationer.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att möta olika kända konstnärer som levt under olika epoker. Vi kommer att träna oss i att måla som dem. Varje termin väljer du ut den bilduppgift som du är mest nöjd med och berättar om hur du gjorde den och varför du blev nöjd med den.Du infogar din bild i din lärlogg.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: