Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, Idrott och Hälsa åk 2

Skapad 2016-06-14 16:08 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna delta i enklare lekar och spel.
 • Du ska kunna ta och följa instruktioner.
 • Du ska följa gemensamma regler
 • Du ska kunna samarbeta med andra elever.
 • Du ska behärska olika motoriska grundformer, såsom rulla/rotera, springa, klättra och hoppa.
 • Du ska kunna röra dig i takt till musik och klara enklare danser
 • Du ska delta i uteaktiviteter.
 • Du ska pröva på att orientera dig i närmiljön i enkla orienteringslekar.
 • Du ska våga delta i samtal och enkelt svara på frågor om lek, hälsa, natur och utevistelse.
 • Du ska självständigt sköta dusch och ombyte. 

 

 

Matriser

Idh
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Delta i lekar och spel
Jag deltar i olika lekar och spel.
Jag deltar aktivt i olika lekar och spel, oavsett vad jag är intresserad av och brukar göra på fritiden.
Samspel med andra.
Jag kan ibland samarbeta med olika kamrater.
Jag kan samarbeta med olika kamrater.
Instruktioner och regler
Jag kan till viss del följa instruktioner och regler. Jag behöver ibland hjälp och stöd för att förstå varför regler finns och vad som händer när man inte följer dem.
Jag kan till stor del följa instruktioner och regler. . Jag kan beskriva eller visa hur man ska göra för att inte skada sig själv eller andra i lekar, spel och idrotter.
Dans och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser.
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser. Jag kan oftast följa takt och rytm i mina rörelser till musik.
Motorik/rörelse
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag försöker att utmana mina motoriska färdigheter.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag utmanar ofta mina motoriska färdigheter och kan ofta göra rörelserna med kontroll.
Friluftsliv
Jag deltar oftast aktivt i lekar och övningar utomhus.
Orientering
Jag har provat på och deltagit i enkla orienteringsövningar i närmiljön, t ex skolgården. Jag kan ta hjälp av t ex bilder och enkla kartor.
Samtala och reflektera
Jag vågar oftast delta i samtal och kan svara på frågor om lek, hälsa, natur och utevistelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: